Academic visibility

Student: Paul Ciurea

Aceată lucrare ia în considerare o suită de aspecte legate de mecanismele de recunoaștere a activității de cercetare, incluzând aspecte legate de publicarea în reviste indexate în baze de date internaționale, citări, nivelul de recunoștere a publicațiilor în care apar lucrările de cercetare, relaționările instituționale și interumane, etc.