Email harvester

Realizarea unei aplicații software care să colecteze date de contact pentru persoane care se încadrează în anumite criterii definite la începerea procesului de indetificare a adreselor email.

Adresele vor fi preluate alături de un set de metadate pentru realizarea de analize.