Face recognition

Realizarea unei aplicații care să identifice fețele dintr-un flux video generat de o cameră și să genereze un set de informații statistice privind numărul de reveniri a persoanelor în aria de acoperire a camerei.