Heart beat

Realizarea unei aplicații Android care să citească datele transmise de un senzor care măsoară numărul de bătăi ale inimii și le transmite către un server de unde pot fi accesate de către fiecare utilizator în parte.