Miner monitoring

Realizarea unei aplicații software care să preia din fișierele de log ale aplicației de minare informațiile relevante, să le trimită către un server, iar acesta să le furnizeze către utilizatorul final prin intermediul unui API.